Áirithint Sonraí na hOifige

Seoladh: Dunquin Harbour
Teileafón: +353 (85) 2805202
r-phost: blasketislandferries@hotmail.com
Lean muid ar:

Tábhachtach

Ba mhaith linn a chur in iúil dar gcuairteoirí go mbeidh ár mbáid farantóireachta ag rith mar is gnáth ó Ché Dhún Chaoin. Má tá aon cheist/ceisteanna agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh scéal a chur chuaghainn tríd aon cheann des na sonraí ar thaobh na láimhe clé don leathanach seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as bhur dtacaíocht leanúnach.

Tabhair faoi deara Áirithint Comhairlítear do farantóireachta

Chun amharac ar an leathanach i mBéarla cliceáil anseo

Bádóírí an Bhlascaoíd Teo

Éanlaithe

Tá éagsúlacht mór éanlaithe ar Na Blascaodaí agus seacht saghas déag d'éanlaithe mara ar a laghad ar gor ar na hoileáin. Tá tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta le cuid de na coilíneachta sin (an Chánóg Dhubh agus an Guairdeall).

Ar theacht an oileán tabharfar faoi ndeara líon mór Clochrán, Caislíní Clocha, Riabhóg, Fáinleog, Fuiseog, Dreoilíní agus ár ndóigh ár sean-chara, an Spideog.

Cuirfidh réimse éagsúil na n-éanlaith e mara goir ar 'Turas na nOileán' an-iontas ort ina measc Fuipíní, Gainéid, Saidhbhéir, Forachain, Crosáin, Fulmairí, Seagaí, agus na cinn is tábhachtaí go h-idirnáisiúnta Geabhróga Rósacha agus Artacha.

Theip ar líon na ngéanna ar na hoileáin sna 1980 dí agus bánaíodh a bhfearann geimhridh ar Bheig Inis. Ach ait go leor bhí géanna giúrann agus gobghearra le feiscint an fómhar seo caite ag an Sean-ghnáthóg sin. Comhartha dóchais don todhchaí.

Is féidir le h éanlaithe neamhchoitianta dul amú tar éis tréimhse fada drochaimsire (go háirithe le gaoth aniar) agus teacht i dtír ar Na Blascaodaí, áit a mbíonn sos acu agus sin tuillte.

Ina measc bíonn an gobach mór, an rósghlasán scarlóideach, an ceolaire raideoige, an cham-mhuin, an clamhán, an t-earrdheargán dubh agus fiú amháin an traonach éalaitheach. Parthas lucht na n-éan.

Staír

Saol an Oíleáín

Saol na Farraíge

Éanlaithe

Ag Síúl/An Tráígh

Fíodóír an Oíleáín

Gailearaí