Áirithint Sonraí na hOifige

Seoladh: Dunquin Harbour
Teileafón: +353 (85) 2805202
r-phost: blasketislandferries@hotmail.com
Lean muid ar:

Tábhachtach

Ba mhaith linn a chur in iúil dar gcuairteoirí go mbeidh ár mbáid farantóireachta ag rith mar is gnáth ó Ché Dhún Chaoin. Má tá aon cheist/ceisteanna agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh scéal a chur chuaghainn tríd aon cheann des na sonraí ar thaobh na láimhe clé don leathanach seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as bhur dtacaíocht leanúnach.

Tabhair faoi deara Áirithint Comhairlítear do farantóireachta

Chun amharac ar an leathanach i mBéarla cliceáil anseo

Bádóírí an Bhlascaoíd Teo

Saol an Oíleáín

Níl dabht ach go raibh saol uaigneach ag na hoileánaigh, lán de chruatan, contúirt agus íobairtí. Bhíodar de shíor ag strácáil chun maireachtaint, ar an gcarraig sceirdiúil sin. Daoine crua ab ea iad a bhain greim béil amach ón iascaireacht, I steannta le hiomaire bheag phrátaí agus barr choirce, agus bó amháin, má bhí seans leo.

Choimeád gach teaghlach caoire ar an gcoimín, cnoic ghéara an oileáin, agus bhaineadar agus thriomaíodar móin i rith an tsamhraidh don gheimhreadh chrua amach rompu. Bhí an t-asal ar cheann de na h-ainmhithe ba thábhachtaí ar an oileán. Bhí sé lárnach i saol an oileáin, ag tabhairt móna ón gcnoc agus ceilpe ón dtráigh, ach ait go leor níor úsáideadh riamh é chun an talamh a threabhadh.

Tháinig scríbhneoirí chun cinn ar an mBlascaod Mór ó thús na 1920 dí go deire na tríochidí, a bhí chomh maith agus chomh cumasach sin go bhfuil clú agus cáil ar a gcuid saothar sa lá atá inniu ann.


Níl aon phobal eile ar chomh mhéid leo tar éis saibhreas litríochta dá leithéid a sholáthar. Scríobh Peig Sayers, Muiris Ó'Suilleabháin agus Tomás Ó'Criomhthain ina dteanga dúchais féin, faoi shaol ar imeall an domhain, gan fhios d'éinne agus timpeallaithe ag an bhfarraige mhór.

Staír

Saol an Oíleáín

Saol na Farraíge

Éanlaithe

Ag Síúl/An Tráígh

Fíodóír an Oíleáín

Gailearaí