Áirithint Sonraí na hOifige

Seoladh: Dunquin Harbour
Teileafón: +353 (85) 2805202
r-phost: blasketislandferries@hotmail.com
Lean muid ar:

Tábhachtach

Ba mhaith linn a chur in iúil dar gcuairteoirí go mbeidh ár mbáid farantóireachta ag rith mar is gnáth ó Ché Dhún Chaoin. Má tá aon cheist/ceisteanna agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh scéal a chur chuaghainn tríd aon cheann des na sonraí ar thaobh na láimhe clé don leathanach seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as bhur dtacaíocht leanúnach.

Tabhair faoi deara Áirithint Comhairlítear do farantóireachta

Chun amharac ar an leathanach i mBéarla cliceáil anseo

Bádóírí an Bhlascaoíd Teo

Ag Síúl/An Tráígh

Tá an t-uafás siúlóidí breátha ann do choisithe de gach saghas. D'éinne gur mhaithe leo siúl dheas a dhéanamh, tá bóithre glasa soiléire ag rith las-tuaidh den mBlascaod Mór agus ag filleadh timpeall ar dheisceart an oileáin.

Siúl uair go leith nó mar sin atá ann, agus mórán radharc anna aoibhne le feiscint. Moltar do gach éinne a thugann turas ar an oileán an siúl sin a thriall.

Do choisithe maithe le taithí is féidir An Blascaod Mór ar fada shiúl ach bróga oiriúnacha maithe siúíl agus éadaí báistí a chaitheamh agus fón póca a bheith agat. Is siúl seacht míle ina iomlaine í seo ar bhóithre glasa agus portaigh cois sléibhe.

Os rud é gur beag duine a bhíonn ar an dtaobh thall den oileán bíonn seans ann go bhfeicfeá na gabhair fiáine éalaitheacha ar féarach ar aillte os cionn Carraig an Lochair. bhfuil tobar ná srutháin ar an slí.

Tabhair do dhóthain uisce leat ar an siúl os rud é nach bhfuil tobar ná srutháin ar an slí.


Do theaghlaigh nó daoine nach bhfuil chomh eachtrúil, tá suaimhneas agus compórd le fáil ar an dTráigh Bhán. Gan ach 600m de thráigh ann, le fothain bhreá ó phríomh ghaoth an iar-dheiscirt, is áit iontach í chun sos a thógaint.

Cuireann an gaineamh bán agus an fharraige thurcaid cuma na haimsire andúchasaigh sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Indiach ar an áit seo, áit atá i bhfoscadh achar gairid duit ar bhád.

Ní mór gan dul thar do dhoim hneac ht san fharrai ge mar go bhfuil taoidí agus sruthanna láidre ar an dTráigh Bhán.

Staír

Saol an Oíleáín

Saol na Farraíge

Éanlaithe

Ag Síúl/An Tráígh

Fíodóír an Oíleáín

Gailearaí