Áirithint Sonraí na hOifige

Seoladh: Dunquin Harbour
Teileafón: +353 (85) 2805202
r-phost: blasketislandferries@hotmail.com
Lean muid ar:

Tábhachtach

Ba mhaith linn a chur in iúil dar gcuairteoirí go mbeidh ár mbáid farantóireachta ag rith mar is gnáth ó Ché Dhún Chaoin. Má tá aon cheist/ceisteanna agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh scéal a chur chuaghainn tríd aon cheann des na sonraí ar thaobh na láimhe clé don leathanach seo. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as bhur dtacaíocht leanúnach.

Tabhair faoi deara Áirithint Comhairlítear do farantóireachta

Chun amharac ar an leathanach i mBéarla cliceáil anseo

Bádóírí an Bhlascaoíd Teo

Fíodóír an Oíleáín

Lé h-ocht mbliana deág anuas tá Sue Redican tréis maireachtaint agus saothrú ar an mBlascaod Mór ach amháin i míonna an gheimhridh, nuair ná bíonn an Bád farrantóireachta ag feidhmiú. Tá sí ag coiméad céird na lámh fíodoireachta, an t-snímh agus an dathú nadúrtha beo. Céird a bhí ana thabhachtach fadó ach anois faraoir atá nách mór dearmadta.

Usáideann Sue ólann áitiúil agua snátha nadúrtha nuair a dheineann sí earraí áille lámh déanta dá cuistaméirí ar fuaid an domhain.

Tá morán de earraí lámhdeánta fíodóireachta Sue Redican ceannaithe ag ranna stáit eagsúla. Tá roinnt dá h-obair ealáine álainn le feiscint crochta i roinnt tithe ambasadóirí. Is fiú sciúrd a thabhairt ar a siopa ceardaíochta spéisiúil agus traidisiunta san Oileán. Feicfir ann mórán píosa breátha fíodóireachta le crochadh ar an bhfalla chomh maith le caipini, sheálanna, scairfeanna, málaí, criosanna agusmataí boird-iad uile ar ard chaighdeán. Deintear na píosaí se ar fad ar an mBlascaod Mór nó ar an mintír i nDún Chaoin ag Sue féin.

Is féidir rogha bheag de earraí lámh-déanta Sue a cheannach i mBaile an Daingin sa "Gailrí Beag".

Staír

Saol an Oíleáín

Saol na Farraíge

Éanlaithe

Ag Síúl/An Tráígh

Fíodóír an Oíleáín

Gailearaí